Records

Records

 • » Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pantun etnik Melayu di Pontianak / Abd. Rachman...
  Abror, Abd Rachman
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Interaksi etnik dan polarisasi di Malaysia : tinjauan di kalangan pelajar universiti...
  Mohd Hussain, Rosila Bee
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Persepsi pelajar sekolah menengah mengenai tekanan dan puncanya / Melati binti Sumari
  Sumari, Melati
  1997-06-19
  View Record | View Original
 • » Peranan Andalus sebagai pusat pengaliran ilmu dari tamadun Islam ke Eropah pada abad ke...
  Omar, Salmah
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Berita politik dalam akhbar Bahasa Melayu : analisis struktur dan kohesi / Asma Yusoff.
  Yusoff, Asma
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Perbandingan antara peradaban Jepun dan Islam : satu analisis dari aspek kepercayaan /...
  Abdullah, Mohd Syariefudin
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Kajian kontrastif lakuan pertuturan Bahasa Arab dan Bahasa Melayu / Surono Zr. B. Pr....
  Pr. Marsam, Surono Zr.
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » The use of electronic government in promoting ICT : a case study in public service...
  Mohd Noor, Marhaini
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » An econometric analysis of the relationship between public expenditure and national...
  Tung, Yin Wai
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » A study the relationship between economic growth and poverty in Malaysia : 1970-2002 /...
  Looi, Kah Yee
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Foreign direct investment, exports and macroeconomic performance in Malaysia : a...
  Kew, Wen Chang
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Gerakan 4 Mei dan perkembangan peradaban Cina / by Chu Maw Ping
  Chu, Maw Ping
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Pengaruh Bahasa Arab dalam Bahasa Melayu : suatu kajian di Kota Bharu / Mohd Nothman...
  Mohamad Nor, Mohd Nothman
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Kepimpinan Tun Dr. Lim Chong Eu di Pulau Pinang sehingga 1974 / Tew, Peng Kooi.
  Tew, Peng Kooi
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Keprihatinan sosial Jiang Xun : Yinwei gudu de yuangu dan Daoyu dubai / Tey Hwey Gek
  Tey, Hwey Gek
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Perkembangan perdagangan, perkapalan dan pelabuhan di British Borneo, 1800-1963 /...
  Idris., Hanizah
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Penggunaan kata kerja mudari' dalam Surah al-Anbiya' dari aspek binaan dan kala / Abd...
  Jamaan, Abd Rahman
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Analisa kritis pemikiran India : Kajian kes ke atas sistem astika darshana / Vejayan...
  Vejayan, Rajaretnam
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » The Nguyen Lords of Southern Vietnam : their foreign relations, 1558-1776 / Danny Wong...
  Wong , Danny Tze-Ken.
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Rhizobium sp. strain NGR234 and R. fredii USDA257 share exceptionally broad, nested...
  Pueppke, S G; Broughton, W J
  1999-04-01
  View Record
 • » Idea asas Deng Xiaoping terhadap reformasi pasaran sejak tahun 1978 / Ling Tek Soon.
  Ling, Tek Soon
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Penggunaan ism al-fa'il dan al-fi'l al-mudari di dalam al Quran : satu kajian Surah...
  Mohamed, Azhar
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Kesan AFTA ke atas industri kereta nasional (Malaysia) / oleh Kanageswary a/p Ramasamy
  Ramasamy, Kanageswary
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Kajian imej etnik lain dalam cerpen-cerpen Mahua (1970an-1990an) / Ng Kok Keong.
  Ng, Kok Keong
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Usahawan Cina dalam firma skala kecil dan sederhana di Lembah Kelang / Chow Mun Wei
  Chow , Mun Wei
  2018-06-19
  View Record | View Original
151 - 175 of 6046 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>