Records

Records

 • » Capital asset pricing model and portfolio management in Malaysia / Govindamal a/p Indiran
  Indiran, Govindamal
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Ketidakterusan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an : kajian terhadap ayat-ayat hukum...
  Ibrahim, Ab. Rahim
  1999-06-19
  View Record | View Original
 • » Determinants of savings in Malaysia / Tan Lay Keat
  Tan, Lay Keat
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Non-native features in the lexis of Malaysian English / Devikamani Menon.
  Menon, Devikamani
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Developing thinking skills for the study of a novel through action research / A. Helen...
  Pereira, Helen A. P.
  1999-06-19
  View Record | View Original
 • » Detection of haemolytic activity of campylobacters by agarose haemolysis and microplate...
  Tay, S T; Devi, S; Puthucheary, S D; Kautner, I M
  1995-03-01
  View Record
 • » Evaluating the rationality of business expectations for selected sectors / Lee Yoke
  Lee, Yoke
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Penggunaan laras ekonomi dalam akhbar Melayu : satu analisis leksikal / Wong Nai Kung.
  Wong, Nai Kung
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Fan Zhongyan (989-1052) : negarawan dan reformis Dinasti Song Utara / Chew Jing Yeng.
  Chew, Jing Yeng
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Federalisme fisikal : peruntukan kerajaan Persekutuan kepada Negeri Johor dan Kedah /...
  Zahrin, Zuriana
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Analysis of Salmonella typhi isolates from Southeast Asia by pulsed-field gel...
  Thong, K L; Puthucheary, S; Yassin, R M; Sudarmono, P; Padmidewi, M; Soewandojo, E; Handojo, I; Sarasombath, S; Pang, T
  1995-07-01
  View Record
 • » Penjodoh bilangan bahasa Melayu dan bahasa Cina : satu analisis kontrastif dan analisis...
  Teo, Ai Min
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Konsep seni dalam peradaban Islam / Ruhana Shahirah binti Abdul Halim
  Abdul Halim, Ruhana Shahirah
  1999-06-19
  View Record | View Original
 • » Konsep 'ilmu dalam peradaban Islam di 'alam Melayu / Norhanizar binti Hassan
  Hassan, Norhanizar
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Gaya pembelajaran dan tahap kemahiran proses sains pelajar tingkatan empat / Mohd....
  Mohd. Jailani, Mohd. Kashfi
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Institusi gereja semasa penjajahan Sepanyol di Filipina : antara penyebaran agama...
  Gopal, Thanaraj
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » The representation of masculinity in a Malaysian English magazine / Serina Ann Doss.
  Doss, Serina Ann
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Monetary policy and inflation in Malaysia / Mohd Ridzwan Abdul Kadir
  Abdul Kadir, Mohd Ridzwan
  1999-06-19
  View Record | View Original
 • » Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Patani : peranan dan sumbangannya dalam perkembangan...
  Daud, Hasanudin
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Konsep komunikasi dan peranannya dalam pembinaan peradaban Islam / Nasruddin bin Yunos
  Yunos, Nasruddin
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam dan enakmen keluarga Islam di...
  Hassan, Rus-Sanani @ Asiah
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Penyelesaian masalah kejatuhan mata wang : perbandingan pendekatan ekonomi konvensional...
  Mohamad Akhir, Noor Haslina
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Konsep kendiri di kalangan pelajar di sekolah-sekolah kebangsaan Batang Berjuntai /...
  Abu Hasan, Rosli
  1998-06-19
  View Record | View Original
 • » Improving academic performance of culturally diversified students at tertiary level...
  Rajoo, Usha
  2018-06-19
  View Record | View Original
 • » Peranan agama Islam dan kesannya ke atas perkembangan peradaban umat Islam khususnya di...
  Mat, Zawiah
  2018-06-19
  View Record | View Original
126 - 150 of 6046 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>